Billig forsikring | 12 konkrete råd | Unge og studerende Ejerskifteforsikring | Hvad er det og hvad dækker den? | Lovpligtig | Pris | Billig

Ejerskifteforsikring | Hvad er det og hvad dækker den? | Lovpligtig | Pris | Billig

ejerskifteforsikring

Leder du efter dit nye hjem? Eller står du allerede midt i et boligkøb?

Så er en ejerskifteforsikring værd at overveje, da den kan spare dig for mange penge i tilfælde af fremtidige skader på din bolig.

Ejerskifteforsikring


En ejerskifteforsikring giver økonomisk sikkerhed og tryghed for både boligkøber og boligsælger.

En ejerskifteforsikring dækker dig ved huskøb, så du ikke oplever nogle ubehagelige økonomiske overraskelser efterfølgende.

Med en ejerskifteforsikring slipper du altså for at bekymre dig om fremtidige udgifter i forbindelse med eventuelle boligskader.

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan blive en dyr fornøjelse at undvære en ejerskifteforsikring, hvis der du opdager skader, fejl eller mangler på boligen.

En ejerskifteforsikring sikrer dig som køber mod de mangler, som var til stede på overtagelsesdagen og som ikke er omtalt i tilstandsrapporten.

Det kan eksempelvis være skjulte bygningsskader eller ulovlige el-, eller VVS-installationer.

Læs mere: 12 råd til billig forsikring

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Når der laves et hussalg (ejerskifte) får man typisk udarbejdet en tilstandsrapport, som så giver mulighed for (sammen med en el-installationsrapport) at tegne en ejerskifteforsikring.

Som sælger er du så dækket, hvis der efter salget skulle dukke skjulte skader op som den nye ejer gerne vil have dækket.

Som køber ved du, at der er hjælp at hente hos ejerskifteforsikringen, hvis du ved indflytningen opdager mangler eller skader.

En forsikring ved ejerskifte dækker dog udelukket skader, der er opstår inden overtagelsesdagen.

Som køber dækker en  ejerskifteforsikring, hvis der dukker skader op, som ikke er forventelig af boligens type og stand.

Eksempelvis er fugt i et hus af ældre dato er forventeligt, og er derfor ikke dækket af ejerskifteforsikring.

En forsikring ved ejerskifte dækker eksempelvis, hvis den nye ejer opdager:

  • Revnedannelse
  • Brud
  • Lækage
  • Deformering
  • Ulovlige el-, eller VVS-installationer

Tryg oplyser, at de skader de oftest oplever ved ejerskifteforsikringer gælder tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og VVS-installationer.

Pris: Hvad koster en ejerskifteforsikring typisk?

Boligejer.dk oplyser, at ejerskifteforsikringerne hos de forskellige forsikringsselskaber tidligere var meget identiske.

Der er i dag større prisinterval, og det kan derfor svare sig at undersøge betingelserne i det forsikringsselskab, hvor ejerskifteforsikringen tegnes.

Prisen for en forsikring ved ejerskifte ligger typisk mellem 8.000 og 30.000 kr inklusiv moms.

Læs mere: Pris på ejerskifteforsikring

Bemærk, at det kun er køber der har mulighed for at tegne en forsikring for ejerskifte, da forsikringen også er en måde, hvorpå sælger kan blive fritaget dækningsansvaret på.

Hvem betaler for en ejerskifteforsikring?

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, hvis køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring ved et boligkøb (ejerskifte).

Til gengæld er sælger fri for ansvar for de skader og mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen.

Skal jeg vælge en ejerskifteforsikring på 5 eller 10 år?

Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk til har udtalt et interview til TV 2, at køber bør vælge en 10 årig dækning ved køb af ejerskifteforsikring.

Det er også en mulighed at vælge en femårig ejerskifteforsikring med mulighed for forlængelse, men nogle boligejere glemmer at få forlænget forsikringen.

Derudover er  prisforskellen på en femårig og en tiårig forsikring er ikke særlig høj ved oprettelsen, men prisen kan være vokset markant efter fem år, når forsikringen skal forlænges.

Det er kan derfor blive en meget dyrt at vælge en femårig ejerskifteforsikring.

Er ejerskifteforsikring lovpligtig?

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan være meget omkostningsfuldt at undvære forsikringen både for køber og sælger.

Sælger bliver med en ejerskifteforsikring fritaget ansvaret for skader og mangler, som ejerskifteforsikringen dækker.

Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, bærer sælger ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler 10 år efter salg af boligen.

Det er køber der bestemmer, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej.

Hvis der ikke oprettes en ejerskifteforsikring, står køber uden mulighed for erstatning i tilfælde af skader.

Hvordan klager jeg over en ejerskifteforsikring?

Opdager du som boligkøber en gemt skade i dit hus kan du kontakte dit forsikringsselskab og undersøge om ejerskifteforsikringen dækker.

Og selvom du modtager et afslag, kan du sandsynligvis med fordel overveje, om du vil klage over denne afgørelse.

Hvis du vil klag over en afgørelse, kan ofte blive en lang og besværlig process, så mange vælger ikke at indgive en klage, eller giver op halvvejs i processen.

En artikel fra DR.DK om klagesager ved ejerskifteforsikringer fortæller, at op imod hver femte klagesag faktisk får medhold.

Det betyder, at de altså får ret i, at det er forsikringsselskabet der alligevel skal betale skaden.

Det kan altså ikke altid spild af tid at klage over sin ejerskifteforsikring.

Hvis du vil klage over dit forsikringsselskab, skal du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt, autoriseret, privat ankenævn, der behandler og hjælper med forsikringsklager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Du skal klage online via Ankeforsikring.dk, hvor du skal udfylde et klageskema.

Den typiske sagsbehandlingstid er 6-8 måneder.

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr.

Hvis du er utilfreds med ankenævnets afgørelse, har du stadig ret til senere at gå til domstolene med din sag.

Du kan også gå direkte til domstolene med din sag.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?

Når boligkøber tegner en ejerskifteforsikring er der både mulighed for at vælge en standarddækning og udvidet dækning.

Læs mere: Udvidet ejerskifteforsikring

Den udvidede dækning er sælger ikke forpligtet til at indhente tilbud på.

Normalt gælder en udvidet forsikring ved ejerskifte også længere- eksempelvis 10 år.

Den udvidede dækning kan for eksempel dække, hvis køber efter salget opdager, at:

  • Der er forurening på grunden, som myndigheder kræver du renser
  • Hvis indretningen i boligen er ulovlig
  • Der er ulovlige kloak- og stikledninger på grunden

Igen er det vigtigt at huske på, at betingelserne for forsikring ved ejerskifte (både standard og udvidet) kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Undersøg derfor flere forskellige forsikringsselskaber og indhent flere tilbud, inden du skriver under.

Læs mere: Hvordan laver jeg et forsikringstjek?

Sammenligning af ejerskifteforsikring


På Forsikringsguiden.dk kan du nemt og hurtigt sammenligne ejerskifteforsikringer.

Ankeforsikring.dk kan du også se statistikker over, hvor mange klagesager de forskellige forsikringsselskaber får.

Bedste ejerskifteforsikring 2017

Du kan få det fulde overblik over, hvilke forsikringsselskaber som tilbyder de bedste ejerskifteforsikringer i 2018 og hvilke der var bedst i 2017 hos DinForsikringsekspert.

Det koster et mindre beløb at få adgang til de komplette lister, men listen bygger også på en grundig analyse af de forskellige forsikringsselskaber.

Du kan også tjekke antallet af klager fra forskellige forsikringsselskaber, som har fået medhold på Ankenævnet for Forsikring.

Der er stor forskel på, hvad ejerskifteforsikringerne hos de forskellige  forsikringsselskaber dækker.

Hvilken ejerskifteforsikring som er bedst for dig, afhænger af din bolig type og stand samt dine egne krav og ønsker til en ejerskifteforsikring.

Fordi der er så stor forskel på dækningerne, er det derfor meget vigtigt at nærlæse de forskellige forsikringstilbud for at være sikker på, at du vælger den helt rette ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikring til sommerhus


Det er lige så vigtigt at tegne en ejerskifteforsikring til et sommerhus, som det er ved køb af et helårshus.

Ligesom ved køb af almindelige helårshuse, kan der også i sommerhuse opstå skader på baggrund af sommerhusets type og stand.

Nogle boligkøbere vælger at tegne en udvidet ejerskifteforsikring ved køb af sommerhus for at være bedre dækket mod eventuelle skader i fremtiden.

Læs mere: Ejerskifteforsikring for sommerhus og fritidshus

Ejerskifteforsikring til ejerlejlighed


Det er som udgangspunkt muligt at tegne en ejerskifteforsikring til en ejerlejlighed, men det kræver, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden, men også alle fællesarealer i ejerforeningen.

Det er en omkostningsfuld process, og det er derfor normalt ikke er muligt at få en ejerskifteforsikring til en ejerlejlighed.

Til gengæld er sælger ikke ansvarsfri, hvis køber efterfølgende opdager mangler ved lejligheden.

Kilder


https://www.bolius.dk/ejerskifteforsikring-8909
http://boligejer.dk/ejerskifteforsikring
http://www.tryg.dk/forsikringer/ejerskifteforsikring/spoergsmaal-om-ejerskifte.html
http://www.dr.dk/nyheder/penge/fik-500000-kroner-til-ny-kaelder-boligejere-klagede-over-forsikringsselskab
https://www.husadvokaten.com/jeg-vil-koebe/ejerskifteforsikring/
http://boligassistancen.dk/ejerskifteforsikring/
http://nyheder.tv2.dk/penge/2016-05-19-6-svar-det-skal-du-overveje-naar-du-vaelger-ejerskifteforsikring
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/ejerskifteforsikring
https://www.robinhus.dk/fakta/faq/faqforsikring.asp
https://www.tv2lorry.dk/artikel/ejerskifteforsikringer-disse-forsikringsselskaber-er-vaerst
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ejerskifteforsikringer-tjek-dette-foer-du-vaelger