Husforsikring | Hvad dækker en husforsikring og hvad dækker den ikke?

Husforsikring

En husforsikring dækker som udgangspunkt selve huset og de ting der sidder fast i eller på huset.

Husforsikring er altså ikke det samme som en indboforsikring, som i udgangspunktet dækker alle løsdele i huset.

Bliv klog på husforsikring, så du ikke ender i en kedelig situation!

Husforsikring


En husforsikring dækker som udgangspunkt selve huset og de ting der sidder fast i eller på huset.

Husforsikring er altså ikke det samme som en indboforsikring, som i udgangspunktet dækker alle løsdele i huset. En husforsikring dækker skader på huset, der opstår pludseligt for eksempel i forbindelse med sne/frost, brand eller storm.

Disse skader kan medføre store økonomiske konsekvenser og det er derfor vigtigt, at have styr på, om din husforsikring dækker.

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring dækker dit hus, og alt hvad der er fastgjort i det. Generelt gælder det, at skaden skal være opstået pludseligt for, at den dækkes af husforsikringen.

Hvis en skade opstår som følge af,  manglende vedligeholdelse af ejendommen, så dækker en husforsikring normalt ikke skaden. Det er dog også vigtigt at understrege, at præcis hvad en husforsikring dækker (og ikke dækker) varierer en hel del fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Det kan derfor betale sig at undersøge de forskellige forsikringsselskaber grundigt når du tegner en ny forsikring. Det er ligeledes en god idé at tjekke din forsikring med jævne mellemrum, for at undersøge om dækningen stadig opfylder dine krav og ønsker til en forsikring.

Hvad dækker en husforsikring?

Et huskøb er stor investering, og en husforsikring er derfor særligt vigtig at tegne for at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser.

Helt generelt dækker en husforsikring eksempelvis skader, der er opstået i forbindelse med:

 • Sne/frost
 • Brand
 • Storm
 • Pludselige vandskader
 • Som følge af indbrud og hærværk

En husforsikring dækker som udgangspunkt ikke, hvis skaden er opstået fordi huset ikke har været vedligeholdt.

En husforsikring indeholder derudover typisk en ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller deres ting samt en retshjælpsforsikring, som dækker private tvister, du har som husejer.

En husforsikring omtales også nogle gange parcelhusforsikring, ejendomsforsikring, eller villaforsikring.
Bemærk, at det varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvad en husforsikring helt konkret dækker.

Hvad er ikke dækket af en husforsikring?

Hvad der dækkes og ikke dækkes af en husforsikring varierer  fra selskab til selskab, men der gælder alligevel et par tommelfingerregler.

En husforsikring dækker typisk IKKE:

 • Skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse
 • Synlige rør
 • Skader der opstår på grund af fejlkonstruktion
 • Skader på ting i huset der bruges, hvis du driver erhverv

Generelt betyder det altså, at en husforsikring dækker skader der opstår på grund af pludselig skader og som er gået ud over huset eller det der “sidder fast” på eller i huset såsom skabe, hårde hvidevarer og installationer.

Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring afhænger af forskellige faktorer, herunder:

 • Husets størrelse (generelt gælder det at jo større, jo dyrere)
 • Ejendommens alder
 • Beliggenhed
 • Selvrisiko (lavere selvrisiko betyder ofte højere pris)
 • Hvilket slags tag ejendommen har (stråtag kan være dyrt)

Herudover afhænger prisen også af, om du tegner tillægsdækninger eller ej.

Når du tjekker priser, så husk også at se, om du eventuelt kan spare lidt ved også at tegne ejerskifteforsikring i samme selskab.

Forsikringsselskaberne vil typisk gerne have, at deres kunder samler så mange forsikringer som muligt hos dem, og du kan derfor  spørge efter de såkaldte samlerabatter.

Det kan også anbefales at indhente tilbud fra et par forskellige selskaber, og sammenligne dækning og pris.

Læs mere om hvordan du kan spare penge på dine forsikringer.

Hvornår skal husforsikring tegnes?

Ligesom med en ejerskifteforsikring, skal der være tegnet en husforsikring inden overtagelsesdagen eller dispositionsdagen, hvis den er tidligere. Det er lovpligtigt for boligejere at have en husforsikring, som minimum dækker brand, hvis der er lån i ejendommen.

Ligesom med ejerskifteforsikring findes der rigtig mange forskellige dækninger og valgmuligheder, og det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i de forskellige dækninger. De mest almindelige muligheder er dækning for: stormskade, husejeransvar, privat retshjælp, skjult rør- og kabelskade, rådskade, insekt- og svampeskade og stikledningsskade.

Skal jeg tegne en husforsikring for en ejerlejlighed?

Det kaldes en husforsikring, men det er også relevant at tegne en husforsikring, hvis du bor i ejerlejlighed eller rækkehus. En husforsikring i ejerlejlighed og rækkehuse sikrer, at du er dækket ind i forbindelse med uforudsete skader.

Samtidig er det ofte billigere at forsikre en ejerlejlighed eller rækkehus end et helt hus.

Er en husforsikring lovpligtig?

En husforsikring er i princippet kun lovpligtig, hvis du har optaget lån i huset.

Men da en husforsikring udover bygningsbrand også kan tegnes med en dækning der omfatter stormskader, skybrud og vandskade, svamp, insekt, råd, husejeransvar og retshjælp, anbefales det af Ret&Råd Advokater at tegne en husforsikring uanset, om du har lån i boligen eller ej.

Billig husforsikring


Prisen på en husforsikring varierer meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og prisen på en husforsikring afhænge eksempelvis af husets størrelse og alder.

Der findes i dag mange forsikringsselskaber, som tilbyder husforsikringer, så der er derfor rig mulighed for at indhente mange gode tilbud på billige husforsikringer.

Det anbefales at indhente tilbud fra et minimum tre forskellige selskaber, og sammenligne dækning og pris. Det vigtigste er, at du sætter dig godt i, hvilke  dækninger de forskellige forsikringsselskaber tilbyder for lige netop din bolig.

Husforsikring og indboforsikring: Hvad er forskellen?


Der er en del forvirring omkring forskellen mellem husforsikring og indboforsikring, men de dækker vidt forskellige områder af boligen.  Generelt kan man sige, at en husforsikring dækker selve huset og det der sidder fast i eller på huset. Det betyder, at hvis du kunne tage huset og vende det på hovedet, så ville alt det der faldt ud være dækket af indboforsikringen.

En indboforsikring dækker altså, groft sagt, alt det løse. Alt det der sidder fast i eller på huset vil derfor være dækket af husforsikring.

Læs mere: Indboforsikring

Tjek altid din police eller ring til dit forsikringsselskab for de detaljer og betingelser der gælder for netop din husforsikring og indboforsikring.

Skal jeg tegne en husforsikring og en indboforsikring i sammen selskab?

Forsikringsselskaberne vil typisk gerne have, at deres kunder samler så mange forsikringer som muligt hos dem, og  du kan derfor spørge efter de såkaldte samlerabatter.

Der er dog også eksperter der mener, at det er mere fordelagtigt at tegne de forskellige husrelateret forsikringer i forskellige selskaber for at opnå bedre dækninger.

Det kan også anbefales at indhente tilbud fra et par forskellige selskaber og sammenligne dækning og pris.

Husforsikring og ejerskifteforsikring: Hvad er forskellen?


Ejerskifteforsikringen og husforsikringen dækker forskellige tidspunkter for skaders opståen. En husforsikring dækker skader, der opstår efter overtagelse af huset.

Hvis dit hus eksempelvis har pådraget sig skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, vil husforsikringsselskabet dække skaderne.

En ejerskifteforsikring dækker derimod skader, som var på huset før overtagelsen fra den tidligere ejer. Det kan eksempelvis være tilfældet ved ulovlige bygningskonstruktioner. På den måde kan den ene forsikring ikke træde i stedet for den anden.

Skal jeg tegne husforsikring og en ejerskifteforsikring i sammen selskab?

Som det også gælder ved ejerskifteforsikringen, er det udelukket købers afgørelse, i hvilket selskab, husforsikringen tegnes. Mange forsikringsselskaber anbefaler at tegne hus- og ejerskifteforsikring i samme selskab.

Der er dog meget delte meninger om, hvorvidt husforsikring og ejerskifteforsikring skal tegnes i samme selskab eller ej.

Formålet med at vælge det samme selskab er, at en hus- og ejerskifteforsikring i samme selskab i modsætning til to forskellige selskaber vil undgå, at du som boligejer bliver klemt imellem to forsikringsselskaber, og hvor begge forsikringsselskaber prøver at undgå at betale dækningen.

Nogle eksperter mener, at der er ikke noget problem i at tegne hus- og ejerskifteforsikring i to forskellige selskaber. Udover at det i nogle tilfælde kan medføre en besparelse, vil det samtidig også give nogle ekstra muligheder for at få dækning, hvis det skulle vise sig, at der er skader på det nye hus, du lige har købt.

Forsikringsselskaber som bl.a. tilbyder husforsikring


Kilder:


https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/bolig/koeb-af-bolig/husforsikring
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/Forsikring
https://www.fyens.dk/livsstil/Advokaten-Skal-husforsikring-og-ejerskifteforsikring-tegnes-i-samme-selskab/artikel/3196176