Billig forsikring | 12 konkrete råd | Unge og studerende Husforsikring | Hvad dækker en husforsikring og hvad dækker den ikke? Stikledninger | Alt det, der er værd at vide om dem

Stikledninger | Alt det, der er værd at vide om dem

Inden for bolig-, bygge- og anlægsbrancherne findes der så mange forskellige ord og udtryk, der skal holdes styr på.

Hvis du selv ejer et hus eller en anden form for ejendom, ved du sikkert, at det ofte kan være en fordel selv at kende mange af de udtryk.

Og det kan bestemt være svært, når der er så mange – det er umuligt at kende til det hele.

Hvis der pludselig kommer en regning ind ad døren, eller der opstår problemer med et eller andet, som du ikke ved noget om, ville du dog måske ønske, at du havde sat dig bedre ind i det.

Dette kan for eksempel være tilfældet, når vi taler om stikledninger.

Der kan nemlig opstå problemer med stikledningerne, som kan afføde regninger, der skal betales – men hvad er stikledninger overhovedet?

Det kan du læse om her. Herunder får du nemlig al den viden om stikledninger, du behøver som almindelig husejer.

Hvad er en stikledning?

Der findes flere forskellige former for stikledninger – eller der findes rettere sagt stikledninger, der kan føre forskellige ting.

En stikledning er nemlig kort sagt en ledning, der går fra din ejendom og ud til hovedledningen, -kablet eller afløbet af et eller andet.

Således kan en stikledning altså for eksempel være en ledning, der fører el fra en mast eller et kabelskab til din bolig.

En stikledning kan også føre afløbsvand fra afløbsinstallationen i din bolig til hovedafløbssystemet.

En stikledning kan føre mange ting med sig, men det er altid en form for ledning, der fører noget fra din bolig og ud til hovedsystemet.

Er en stikledning offentlig eller privat?

En stikledning kan enten være offentlig eller privat.

Om stikledningen er offentlig eller privat har en stor betydning for dig.

Hvis stikledninger er private, er de nemlig din ejendom, så længe du har din bolig.

Det betyder, at du er den, der skal betale prisen, hvis der er noget galt med stikledningerne.

Stikledninger er oftest private – og således er det typisk dig, der skal stå for at betale for skader og lignende på stikledningerne.

Dette er dog ikke altid tilfældet – men det er til enhver tid noget, du bør undersøge.

Der findes stikledningsforsikringer

Hvis stikledninger er private, skal du selv betale, hvis de går i stykker.

De kan blandt andet gå i stykker, hvis der bliver gnavet i dem, eller hvis de bare bliver for gamle.

For at undgå at stå med en stor og uventet regning, som du skal finde penge til at finansiere pludseligt, kan du tegne en stikledningsforsikring.

En stikledningsforsikring dækker typisk, hvis der sker skader på dine stikledninger, som skal repareres.

Du vil som oftest skulle tegne en stikledningsforsikring for sig selv, da denne sjældent er inkluderet i rørskadeforsikringen.

Mens rørskadeforsikringen dækker skader på skjulte rør og kabler i huset, dækker stikledningsforsikringen kun skader på stikledningerne.

Læs mere: Husforsikring | Hvad dækker den?

Tilslutning af stikledninger

Du bør til enhver tid få hjælp til tilslutning af stikledningerne og reparationer på dem – oftest er dette dog også nødvendigt.

Hvis du har en stikledningsaftale, bør du altid kontakte den virksomhed, som du har indgået denne med. Hvis du ikke har en stikledningsaftale, skal du selv sørge for at finde en virksomhed, der kan hjælpe dig med at ordne din stikledning.

Dette gælder desuden, uanset hvilken type stikledning der er tale om.