Billig forsikring | 12 konkrete råd | Unge og studerende Livsforsikring | Hvad er det og hvad dækker den? | Pris

Livsforsikring | Hvad er det og hvad dækker den? | Pris

Livsforsikring

En livsforsikring er en god investering, særligt hvis du har familie.

Den giver nemlig dine efterladte pårørende et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af din død.

Livsforsikring


Med en livsforsikring er dine pårørende godt økonomisk sikret, hvis du falder bort.

I tilfælde af din død, får dine pårørende en udbetaling, så de slipper for økonomiske bekymringer midt i sorgen.

En livsforsikring kan eksempelvis være årsagen til, at din familie kan blive boende i jeres hjem, selv om de nu kun har en indtægt.

Læs mere: Krydslivsforsikring | Hvad er det og hvordan virker det?

Hvad dækker en livsforsikring?

Du kan vælge at tegne en livsforsikring for at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for dine pårørende i tilfælde af din død.

Overordnet gælder det for livsforsikringer:

  • Forsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år
  • Forsikringen gælder, indtil du fylder 75 år.
  • Der udbetales et beløb uanset om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykke.

Du vælger selv, hvem der skal have pengene og hvor mange penge de skal have.

Du skal også bestemme, om udbetalingen skal ske som et engangsbeløb eller en fast månedlig udbetaling.

Hvis du opretter livsforsikringen uden fradrag, skal du ikke tage højde for beskatning.

Uden fradrag skal dine efterladte altså ikke betale skat ved udbetalingen.

Vælger du derimod at oprette din livsforsikring med skattefradrag, så skal der betales indkomstskat ved udbetaling.

Alt det aftaler du med dit forsikringsselskab, når du opretter forsikringen.

Pris: Hvad koster en livsforsikring typisk?

Prisen på en livsforsikring afhænger af dine forhold som forsikringstager.

Prisen udregnes ud fra sandsynligheden af forsikringstagerens død.

Denne sandsynlighed udregnes af forsikringsselskabets assurandører.

På baggrund af grundige statistikker afhænger prisen på din livsforsikring derfor blandt andet af den forsikringstagerens alder, uddannelsesniveau samt helbredssituation.

Derudover afhænger din pris af, hvor høj en forsikringssum du ønsker.

Prisen på en livsforsikring afhænger som andre forsikringer af, hvad den skal dække.

De vigtigste faktorer er:

Forsikringspræmien

En livsforsikring med en forsikringspræmie på 2 millioner DKK vil naturligvis være dyrere end en med en forsikringspræmie på 1 million DKK.

Det er derfor vigtigt at klarlægge, hvad din familie har brug for økonomisk i tilfælde af død, sygdom eller ulykke, så du hverken er under- eller overforsikret.

Din alder

Forsikringer handler om risiko, og jo ældre du er, jo større er sandsynligheden for at du får brug for din livsforsikring.

Det betyder, at prisen vil være højere jo ældre du er.

Din vægt

Vægt er en god indikator på din livsstil og din generelle sundhed.

Overvægt kan være forbundet med større risici for livsfarlige sygdomme.

Nogle forsikringsselskaber vil spørge ind til din vægt, og forhøje prisen, hvis du er overvægtig.

Din livsstil

Et stort alkoholforbrug, rygning, for lidt søvn eller manglende motion påvirker vores sundhed og skaber større risici.

Din livsstil har derfor også indflydelse på prisen på din livsforsikring, da en usund livsstil forhøjer sandsynlighed for, at du får brug for forsikringen.

Livsstil kan dog, i modsætning til alder, ændres.

Det betyder, at en ændret livsstil kan nedsætte prisen på din livsforsikring og mindske din risiko for at få livsstilssygedomme.

Det er dog ikke kun din sundhed forsikringsselskaberne kigger på, når de skal beregne prisen på din livsforsikring.

Risikofyldte fritidsinteresser såsom klatring, paragliding, dykning og lignende vil ligeledes forhøje prisen på din livsforsikring.

Dit job

Dit job påvirker også prisen, da din livsforsikring vil være dyrere hvis du arbejder i højrisiko miljøer såsom under vand, i tunneler eller på høje bygninger.

Din sygdomshistorie

Hos mange forsikringsselskaber er en lægevurdering en forudsætning for at kunne tegne en livsforsikring, da din sundhedstilstand har betydning for prisen.

Brugen af lægelige vurderinger er dog reguleret af lovgivning og aftaler for at beskytte forbrugerne.

Afhængigt af din lægelige undersøgelse kan dit forsikringsselskab vælge at forøge din præmie eller udelukke krav vedrørende bestemte tilstande.

Kan man tegne en livsforsikring hvis man er over 50 år?

Det er sjældent at det er muligt at tegne en livsforsikring, når man er over 50 år.

Den generelle holdning blandt forsikringsselskaberne er, at en livsforsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år.

Kan man tegne en livsforsikring hvis man er over 60 år?

Igen kan det være svært at finde et forsikringsselskab, som vil tegne en livsforsikring på dig, hvis du er over 60 år.

En livsforsikring skal tegnes, når du er mellem 18 og 49 år.

Er der en aldersgrænse for en livsforsikring?

Overordnet set kan livsforsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år, og forsikringen gælder, indtil du fylder 75 år.

Hvordan bliver en livsforsikring udbetalt?

Når du køber en livsforsikring, kan du vælge om udbetalingen skal ske som et engangsbeløb eller en løbende udbetaling.

Prisen for din livsforsikring afspejler udbetalingens størrelse.

Det anbefales at tale med en pensionsrådgiver om dit og din families behov for at fastlægge, hvad der er den rette udbetaling i din situation.

Læs mere: Billig forsikring | 12 konkrete råd

Kilder


https://www.topdanmark.dk/forsikringer/livsforsikring/
https://www.almbrand.dk/produkter/helbred-og-sundhed/livsforsikring/